Extra informatie - Dickensville - Oliebollenkraam

Artikelnummer DV111223
Beschrijving merk Deze unieke serie van verlichte Friese miniatuur huisjes en schaatsers is gebaseerd op de Elfstedentocht (Leeuwarden, Sneek, IJIst, Sloten, Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum). Een schaatstocht in de provincie Friesland (N
Product Status Bestaande collectie
Brand Village Dickensville
Inschrijven voor Nieuwsbrief
5,- euro
korting