Bestelling annuleren

Indien u een bestelling wenst te annuleren die nog niet is verzonden, kan dit eenvoudig door een e-mail te sturen naar service_nl@felinaworld.com tussen 9:00 t/m 17:00 met als onderwerp Annuleren bestelling en het bestelnummer te vermelden van de bestelling die u wenst te annuleren.

Indien de koper de bestelde product(en) heeft ontvangen en om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde Felinaworld.com product(en), heeft de koper de bevoegdheid om binnen 14 dagen na afleveringsdatum, de onderliggende overeenkomst te ontbinden. Hiervoor hoeft geen reden op te worden geven.


Indien de koper de overeenkomst van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan Felinaworld.com door invulling van het herroepingsformulier en deze via e-mail of brief te sturen naar Felinaworld.com. Voor meer informatie over deze procedure zie de pagina Herroepingsrecht. Het product dient vervolgens onmiddellijk terug te worden gestuurd naar Felinaworld.com in originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt (indien redelijkerwijs mogelijk). De koper draagt zelf zorg voor de kosten en het risico van het retourneren.

Nadat Felinaworld.com de ontbinding heeft ontvangen zal zij binnen 14 dagen het aankoopbedrag van dit product aan de koper terugbetalen.