Disclaimer voor www.felinaworld.com

Algemeen

Felina World (Kamer van Koophandel 55500056), hierna te noemen Felina World, verleent u hierbij toegang tot www.felinaworld.com (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Felina World behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Felina World spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Felina World.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Felina World en haar licentiegevers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Willow Tree ® is een geregistreerd handelsmerk van Susan Lordi.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.